Privacy- en cookieverklaring

 

Onze algemene gegevens:

Moving Spirits International B.V. (hierna te noemen Moving Spirits)

Westerhaven 13 - 8

9718 AW Groningen

KvK nummer 54084334

Telefoonnummer +31502110909

E-mail: info@movingspirits.nl

De volgende websites en portal behoren tot Moving Spirits:

www.movingspirits.nl                        

www.movingspirits.eu     

portal.movingspirits.nl                             

Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers van onze websites en portal. Met het gebruik van onze portal worden ook persoonsgegevens verwerkt. Middels deze verklaring word je geïnformeerd hoe wij persoonsgegevens gebruiken en verwerken. Voor persoonsgegevens geldt dat je altijd het recht hebt op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor de contactpagina in onze portal. Om misbruik te voorkomen, kunnen we je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan dus zijn een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of IP-adres.

Welke informatie verzamelen wij?

Wij verwerken de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt via onze portal, een bestelling plaatst of solliciteert naar een bepaalde functie uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor we de informatie hebben gekregen. Als je een account aanmaakt, gebruiken we jouw persoonsgegevens om je e-mails toe te sturen. Dit zijn e-mails over je bestelling maar het kunnen ook marketinguitingen zijn. Als we automatische mails versturen, bevatten deze e-mails altijd een link om je af te melden voor verdere e-mails.

Bij een bezoek aan één van onze websites wordt je IP-adres tijdelijk opgeslagen.

Hoe lang bewaren we jouw informatie?

Wij bewaren jouw gegevens zolang nodig is en gebruiken hierbij de wettelijke bewaartermijnen. We zullen jouw gegevens nooit langer bewaren dan de maximale wettelijke bewaartermijn.

Wie heeft er toegang tot jouw informatie?

Onze medewerkers hebben toegang tot jouw gegevens, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. We delen jouw informatie alleen met bedrijven die in opdracht van ons werken en die jouw informatie nodig hebben om ons te helpen onze diensten aan te kunnen bieden. Je kunt hierbij denken aan het delen van adresgegevens ten behoeve van het leveren van onze producten. Met alle partijen die jouw informatie verwerken, hebben we een verwerkersovereenkomst, zodat we zeker weten dat ook zij netjes omgaan met jouw persoonlijke informatie. Dit kunnen ook partijen buiten de Europese Economische Ruimte zijn. 

We zullen jouw gegevens nooit doorverkopen of verhuren dan wel op een andere wijze aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van jouw verzoek dan wel dat wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- of regelgeving of een uitspraak van een rechtsprekende instantie.

Wat zijn jouw rechten?

Op grond van de wet heb je een aantal rechten die je te allen tijde kan uitoefenen. Het betreft de volgende rechten:

  • Recht op inzage
  • Recht op aanpassing, verwijdering en beperking
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  • Recht van bezwaar

Mocht je gebruik willen maken van één van bovenstaande rechten, dan kun je dit kenbaar maken via info@movingspirits.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, vanaf de ontvangst van het verzoek, beoordelen wat er met het verzoek wordt gedaan.Als het verzoek niet wordt opgevolgd, is er de mogelijkheid om bezwaar te maken of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wij gebruiken cookies

Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek(en) aan onze websites en portal willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Op http://www.movingspirits.nl/cookies/ geven wij zoveel mogelijk informatie over het gebruik van deze cookies. Hier wordt ook uitgelegd hoe je jouw cookie-instellingen kunt beheren.

Beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Hoe kun je contact met ons opnemen?

Voor alle vragen, verzoeken en klachten omtrent jouw privacy kun je contact met ons opnemen via info@movingspirits.nl.

Slotopmerkingen

Wij passen ons privacy- en cookiebeleid aan wanneer onze portal, de websites of de regels rondom privacy en/of cookies wijzigen. Let op dat de verklaringen van Tawk en Google ook regelmatig kunnen wijzigen. Hierop hebben wij geen invloed.

Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 25 november 2018.

Hier kunt u uw tekst invullen