Innovatie

Moving Spirits innoveert met KEI subsidie

Wij zijn verheugd dat wij kunnen werken met subsidies toegekend door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De Kennis & Innovatie (KEI) subsidieregelingen worden mede gefinancierd door de Europese Unie, Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en de provincies Drenthe, Friesland en Groningen.

Mede dankzij subsidies realiseren wij innovaties. We hebben inmiddels een online tool ontwikkeld waarin prijslijsten gedigitaliseerd kunnen worden en producten op basis van herkenning gevonden kunnen worden. Nu staan we voor de stap tot het ontwikkelen van een volledig geautomatiseerd intelligent database marketingsysteem.

Over de Kennis en Innovatiesubsidie (KEI)

Met de Kennis & Innovatiesubsidies haalt een ondernemer meer kennis in huis. Kennis voor technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie. Voor het tijdelijk in dienst nemen of detacheren van hoogopgeleid personeel of een promovendus ontvangt een ondernemer subsidie over de bruto loonkosten of de detacheringskosten. De subsidies zijn bestemd voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe, Friesland of Groningen. Meer informatie is te vinden op de website van SNN.