Moving Spirits & Springtime Foundation

Op 21 maart 2016 is onze stichting Springtime Foundation opgericht. Met deze stichting willen we een bijdrage leveren aan een mooiere wereld en in het bijzonder mensen in achterstandsposities kansen bieden of een geluksmomentje bezorgen.

Op www.springtimefoundation.nl is te lezen welke verschillende nationale en internationale goede doelen wij steunen.